• JOYEUX COMBO

  250,000 VND

  * 02 món đặc trưng
  * 01 phần nước
  * Áp dụng đến 31/12/2017

 • GIA ĐÌNH SUM HỌP

  VND 470,000/ KHÁCH

  * Set menu 4 món
  * Bữa trưa: nhận ngay 10% giảm giá trên một thực đơn/1 người
  * Áp dụng đến 30/11/2017

 • COCKTAIL OF THE MONTH

  VND 99,000/LY

  * Connoisseur Cocktail
  * Phục vụ từ 10h sáng đến 9h tối
  * Áp dụng đến 30/11/2017

Kết quả hiển thị từ 1 tới 3 (trên 5 mục)
   < 1 2  >