• THỰC ĐƠN MÓN Á 2

  250,000 VND/ khách

  * Set menu 6 món
  * Áp dụng tối thiểu 02 khách

 • THỰC ĐƠN MÓN Á 1

  250,000 VND/ khách

  * Set menu 5 món
  * Áp dụng tối thiểu 02 khách

 • THỰC ĐƠN MÓN ÂU

  VND 470,000/ KHÁCH

  * Set menu 4 món
  * Áp dụng đến 30/04/2021

Kết quả hiển thị từ 1 tới 3 (trên 6 mục)
   < 1 2  >