Published on: 1 April 2024
Share with:

Vì một tương lai xanh cho Đà Lạt

Chào mừng đoàn đại biểu Bộ Nông Nghiệp, Thiên Nhiên và Chất lượng Thực phẩm Vương quốc Hà Lan tới Lâm Đồng

Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa tự hào chào đón đoàn công tác từ Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng Thực phẩm của Vương quốc Hà Lan, một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa mà chúng tôi có vinh dự đồng tổ chức. Dưới sự lãnh đạo của bà Christianne Van der Wal, Bộ trưởng Thiên nhiên và Chính sách Nitơ, các cuộc thảo luận trong chuyến công tác này đã tập trung vào việc xây dựng và phát triển nông nghiệp, đầu tư và hợp tác để mở ra một tương lai xanh tại Đà Lạt.

Sự kiện quan trọng này không chỉ là một cơ hội để chia sẻ và học hỏi về các phương pháp nông nghiệp tiên tiến, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc mở ra cơ hội đầu tư và kinh doanh mới tại Đà Lạt. Sự hiện diện của đại diện từ Vương quốc Hà Lan đã tạo ra những liên kết quan trọng giữa Đà Lạt và thành phố Westland, mở ra tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển kinh tế.

Chúng tôi không chỉ là nhà tổ chức của sự kiện này mà còn là một phần của các giá trị cốt lõi của khu nghỉ dưỡng. Chúng tôi cam kết phát triển và bảo tồn môi trường, văn hóa, và hệ sinh thái tự nhiên của Đà Lạt, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch địa phương.

Với sứ mệnh thúc đẩy môi trường xanh và bền vững hơn, chúng tôi rất vinh dự được đóng góp vào những sáng kiến ý nghĩa như vậy cho cộng đồng địa phương tại Đà Lạt. Chúng tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ là một bước quan trọng trong việc tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho tương lai của Đà Lạt và cả cộng đồng quốc tế.